Laatste Nieuws

Lezing: Brest-Litovsk, verraad of een gemiste kans?, 9 maart 2018

Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert het Centre for Russian Studies de lezing  "Brest-Litovsk, verraad of een gemiste kans?" door Wim Coudenys, docent Russische en Europese (cultuur)geschiedenis aan de KU Leuven. 

 
Het verdrag van Brest-Litovsk in maart 1918 werd gezien als verraad aan de Geallieerde zaak en vestigde eens en vooral de idee dat de Bolsjewieken zich buiten de Westerse beschaving hadden geplaatst. In de ogen van de Bolsjewieken echter was de vrede noodzakelijk om aan de macht te kunnen blijven. De onderhandelingen tussen Rusland en de Centrale Mogendheden duurden vijf maanden en verliepen erg moeizaam, tot vreugde van de Geallieerden. Bovendien waren de berichten uit Rusland erg tegenstrijdig: de militairen bezwoeren hun Westerse collega’s dat de Bolsjewieken gauw van de macht verdreven zouden worden, terwijl de nieuwe machthebbers zelf de Westerse regeringen uitnodigden om mee te komen onderhandelen over een definitieve wapenstilstand. Noch de Geallieerden, noch de Centralen waren hierin geïnteresseerd en bleven hun eigen oorlogsdoelstellingen nastreven.

In deze lezing gaat Wim Coudenys dieper in op de vijf maanden tussen november 1917 en maart 1918, toen de uitkomst van de onderhandelingen – en het lot van de Bolsjewieken – onzeker was. Brest-Litovsk maakte niet alleen een eind aan deze onzekere periode, maar vestigde ook eens en voor altijd het imago van de Bolsjewieken als verraders en paria’s van de internationale politiek.
 
De lezing zal plaatsvinden in het Centre for Russian Studies, 2de verdieping Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4 te Groningen om 20.00 uur;
Toegang: gratis;
Data/tijd: vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur;
Graag vooraf aanmelden via t.mironava@rug.nl

 

Publicatie twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno

Twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno zijn verschenen. De reeks voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijk-culturele kwesties, alsook publicaties over specifiek actoren, thema’s en beleidsprocessen.


De twee nieuw verschenen boeken zijn:
1.Een raadsel ontrafeld? Ruslands Verleden, Heden en Toekomst
Onder redactie van: Jolke Balt, Rienk-Jan Benedictus, Hans van Koningsbrugge, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Marit de Lange en Gerrit-Jan Smit.
Het raadsel dat Rusland heet en zijn belangen staan centraal in Een raadsel ontrafeld? Ruslands verleden, heden en toekomst. Er is gekozen voor een thematische opbouw. Het eerste thema ‘Revolutie’ stelt de verschillende reacties van bevolking en belangengroepen op het handelen dan wel wegvallen van de overheid centraal. Het tweede thema ‘Gas’ stelt de geopolitieke constellatie rondom de energiezekerheid van de Europese Unie centraal. Het derde thema behandelt een van de belangrijkste probleemgebieden in het kruitvat dat de Kaukasus heet: Tsjetsjenië. Het laatste thema ‘Rusland in de Wereld’ behandelt vraagstukken die ingaan op de positie van Rusland in de internationale politiek in de 21ste eeuw.


2.Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost Europa, Speelbal der Staten?
Onder redactie van: Sipke de Hoop, Sierd-Jan Jongsma en Frank Mulder
In Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost-Europa speelbal der staten? wordt het spanningsveld tussen de geopolitieke belangen van grote mogendheden, de uitwerking die hun beleid heeft op de Oost-Europese regio en de reacties uit de regio vanuit historisch perspectief beschreven. De studie gaat over de positie, visie, belangen en invloed van de grote mogendheden. Tegelijk speelt echter steeds de vraag of de Oost-Europese regio in heden en verleden vooral of slechts lijdend voorwerp is geweest. Hebben opstandelingen, nationalisten, bevolkingsgroepen en regeringen ook niet hun eigen rol gehad op het (strijd)toneel? Waren zij steeds slachtoffer van hetgeen aan de conferentietafels in Londen, Berlijn, Parijs, Moskou en Washington werd bedisseld of slaagden zij er tijdens de voortdurende strijd tussen de grote mogendheden in hun eigen doelen na te jagen, misschien het eigen grondgebied te vergroten, wellicht ten koste van een andere staat?


                                    


Severnoe Okno 2                                           Severnoe Okno 3
ISBN: 9789081956857                                     ISBN: 978-90-819568-4-0
Aantal bladzijden: 306                                    Aantal bladzijden: 607
Prijs: €17,50                                                 Prijs: €20,00


De boeken zijn te koop via de webshop van het Nederland-Rusland centrum:  http://www.nrce.nl/nl/nieuws/publicatie-twee-nieuwe-boeken-de-reeks-severnoe-okno

Prof. dr. Hans van Koningsbrugge ontvangt RusPrix Award 2013

Prof.dr. Hans van Koningsbrugge, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies aan de RUG, ontving op 7 juni 2013 de Special RusPrix Award 2013 voor zijn bijzondere bijdrage aan de ondersteuning van de Russische economische en historische betrekkingen in Nederland. De prijs wordt uitgegeven door de ‘Russkiy Mir’ Foundation tijdens een high level gala in het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee.Annette van Koningsbrugge, neemt namens Hans van Koningsbrugge de Special RusPrix Award 2013 in ontvangst.

Nederland-Ruslandcentrum in het Dagblad van het Noorden: De Russen komen!
De Russen komen!


Door Esther van der Meer
Weekend; Blz. 14


REPORTAGE RUSLAND


Als in Moskou morgen om middernacht het Russisch Nieuwjaar begint, start om 21 uur onze tijd officieel het Noord-Nederland Ruslandjaar 2013. Een jaar bol van de activiteiten met een Russisch tintje. De Groningse hoogleraar Hans van Koningbrugge over de eeuwenoude banden tussen ons en de Russen.


Rusland. Het land van Tsjechov, Tolstoj, Rachmaninov, Tsjaikovski, Diaghilev, Repin. Ronkende namen, geen wonder dat Nederland groots uitpakt met het Nederland Ruslandjaar. Ook Noord-Nederland blaast stevig in de bus, met een lange lijst van culturele, economische en wetenschappelijke activiteiten. Maar wat hebben die Russen eigenlijk met ons?


Meer dan je denkt, zegt Hans van Koningsbrugge, sinds 1 september bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland. "Er is te veel om op te noemen. Om te beginnen natuurlijk gas. Het Noorden heeft verder vriendschapsbanden met Moermansk, Kaliningrad en Lenoblast, de provincie waar Sint Petersburg in ligt. De Groninger universiteit heeft twee Russische centra: het Nederland-Rusland centrum en het centrum voor Rusland studies, en werkt nauw samen met het innovatiecentrum Skolkovo bij Moskou. En zo kan ik nog wel even doorgaan."


Ook historisch gaan Rusland en Noord-Nederland ver terug. Sterker nog, het alleroudste bekende document over banden tussen onze twee landen, stammend uit de dertiende eeuw, is een overeenkomst tussen een Russische grootvorst en twee Nederlandse kooplui. Waar die vandaan kwamen? Uit Groningen.


Koningsbrugge: "Nadat Rusland in 1240 onder de voet werd gelopen door de Mongolen is er eeuwenlang nauwelijks contact geweest. Totdat een Engelsman Rusland in de zestiende eeuw herontdekte. Hij tekende alle vooroordelen op over Russen die nu nog gelden: dat ze bijgelovig zijn, drankzuchtig en lui. Maar hij beschreef ook dat de edelen in Moskou van gouden borden aten en dat de vorst op een ivoren troon zat. Nou, daar gingen de Engelsen op af, en de Nederlanders volgden in hun kielzog."


De eerste diplomatieke betrekkingen tussen onze twee landen zijn dit jaar precies 400 jaar oud. "Dat is een mooi verhaal. De eerste Romanov tsaar Michael zat net op zijn troon, maar nog wankel. Hij zond daarom gezanten uit, om bondgenootschappen af te sluiten en vooral om geld en wapens te regelen. Op weg naar Parijs deden die afgevaardigden ook de Staten Generaal aan, hoewel de Republiek nog niet erkend was. Dat werd meteen een rel: een nieuwe monarchie die met rebellen praatte. Bij thuiskomst in Moskou hebben die gezanten flink op hun lazer gehad."


Ondanks de roerige start, leverden die eerste contacten wel wat op: rond 1650-1660 domineerde Nederland de Russische markt. Koningsbrugge: "We zijn de grondleggers van het Russische postwezen en hadden een dikke vinger in de pap bij de wapenindustrie." Met Peter de Grote kreeg Rusland zelfs een Hollandofiel op de troon. "Maar de Staten Generaal waren minder blij met hem. Ze vonden hem een Moskovische barbaar van wie het toch eigenlijk beter zou zijn als hij het tijdige met het eeuwige zou verwisselen."


Toch waren de verhoudingen over het algemeen goed. "De handelsgeest van de Nederlanders sloot goed aan bij de Russen. Nederland heeft Rusland altijd bijgestaan op het gebied van innovatie, vanaf de zeventiende eeuw en na de val van het communisme opnieuw."


En daar komt Noord-Nederland weer om de hoek kijken. "Wij zijn goed op het gebied van energie, landbouw en innovatie. Daar liggen mooie kansen. Wij zijn in crisis, maar in Rusland is de economische groei er nog niet uit."


Een greep uit de activiteiten:


t/m 9 juni: De Sovjet Mythe, sociaal realisme 1932-1960 in het Drents Museum in Assen.


13 januari: Officiële opening Noord-Nederland Rusland 2013.


15 januari t/m 20 maart: Club Guy & Roni op tournee met L'Historie du Soldat.


27 januari, 10 februari, 31 maart en 12 mei: Russisch Ballet in Pathé.


4 t/m 8 maart: Leningrad Oblast week, economische activiteiten.


9 maart t/m 5 mei: Hallo St. Petersburg! Gronings-Russisch samenwerkingsproject van jonge kunstenaars in het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de synagoge in Groningen.


14 t/m 17 maart: Het NNO speelt Prokovjev en Sjostakovitsj.


7 t/m 9 mei: Conferentie 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen.


29 mei: Energie Forum over de energiesamenwerking tussen Nederland en Rusland.


28 t/m 31 oktober: Noord-Nederland week in Sint Petersburg.


9 november en 8 december: Vespers van Rachmaninov .


21 t/m 30 december: Schaakfestival Groningen 2013 met veel Russisch schaaktalent.


Een volledig overzicht van de activiteiten in Noord-Nederland is te vinden op www.nnr2013.nl en voor heel Nederland op www.nlrf2013.nl


Bijlage: het Dagblad van het Noorden (PDF)

DVD Don Kozakken Koor Serge Jaroff

Door het Nederland-Rusland Centrum is een dvd van het Don Kozakken Koor Serge Jaroff na vijf jaar uitverkocht te zijn opnieuw uitgegeven. Deze documentaire, tot stand gekomen in samenwerking met Irina Minsky, bevat een historisch overzicht van opnamen uit de zestiger jaren van het Don Cossack Choir Serge Jaroff met foto’s uit de periode 1923-1986.
Het Don Kozakken Koor Serge Jaroff werd opgericht in 1921 door een groep kozakken die tijdens de Russische Burgeroorlog het Rode Leger waren ontvlucht. Onder leiding van Serge Jaroff werden kerkdiensten opgeluisterd, en al snel werden ook concerten gegeven. Het koor verwierf in de loop der jaren een welhaast legendarische status. Met een repertoire van religieuze, militaire en volksliederen die alle a cappella werden gezongen, werden vele internationale tournees gehouden. Jaroff zou het koor zestig jaar lang leiden. Hierna werd Michael Minsky de dirigent, en sinds 2001 staat Wanja Hlibka aan het hoofd van het koor.
U kunt de dvd nu al bestellen op:  http://www.nrce.nl/cd/dvd-don-cossack-choir-serge-jaroff

Russisch voor kinderen

Het Centre for Russian Studies organiseert een cursus Russische lessen voor kinderen vanaf  4 jaar. De lessen worden op woensdag gegeven voor degene die niet op zaterdag kunnen komen. De kinderen leren schrijven, lezen en hun Russische woordenschat uitbreiden.
Woensdag   16.30-18.30
Zaterdag     10.15-12.15
Locatie: het Centre for Russian Studies van de Universiteitsbibliotheek,  2e verdieping, Broerstraat 4,  9712 CP Groningen.
Inschrijven en info:  nurussischleren@gmail.com ,   0644528305 Tatiana.


Hans van Koningsbrugge hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingenDr. Hans van Koningsbrugge is per 1 september 2012 aan de Faculteit der Letteren benoemd tot bijzonder hoogleraar
Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen, vanwege de Nederlandse Gasunie NV.


 Hans van Koningsbrugge


Rusland en Nederland onderhouden al sinds de 17e eeuw politieke en economische betrekkingen. Generaliserend kan gesteld worden dat vele
Nederlanders, zeker tot 1917, actief waren bij de modernisering van de Russische staat. Commerciële overwegingen speelden hierbij vaak
een dominante rol. Na de Koude Oorlog nam de belangstelling - cultureel, wetenschappelijk en commercieel - weer toe. De Russische
Federatie maakt sinds 1991 een ingrijpende transformatie door. Als gevolg hiervan is de empirische bestudering en de theoretische
benadering van het Russische politieke systeem volop in beweging. Dit geldt ook voor het nieuwe Russische zoeken naar een eigen identiteit.
Bijzondere aandacht is er bij de leerstoel van Van Koningsbrugge voor de politieke en economische ontwikkelingen vanuit Nederlands
perspectief en, in het kader hiervan, besluitvormingsprocessen en -mechanismen binnen het Rusland van de 20ste en 21ste eeuw en met
betrekking tot internationale samenwerking.

Hans van Koningsbrugge (Oudenbosch, 1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, alwaar hij in 1996
promoveerde. Sinds 1990 is hij verbonden aan de RUG als universitair docent en sinds 2003 als universitair hoofddocent. Van Koningsbrugge
is daarnaast gastdocent aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael én aan het Instituut Hogere Defensie Leergangen
Rijswijk. Van Koningsbrugge is tevens directeur van het Centre for Russian Studies aan de RUG en van het Nederland-Rusland Centrum.

 Meer informatie over Hans van Koningsbrugge

Subscribe to Laatste Nieuws