Laatste Nieuws

28 februari 2019 Lezing Rusland en het westen: tegenstellingen en gedeelde belangen?

Lezing Rusland en het westen: tegenstellingen en gedeelde belangen?

Sinds enkele jaren is de verhouding tussen Rusland en het Westen verslechterd. Voorlopig ziet het er niet naar uit, dat hierin verandering komt. Regelmatig lopen de spanningen hoog op. De tijden van de Koude Oorlog lijken weer terug te zijn. Op veel terreinen, zoals democratie, buitenlandse politiek en mensenrechten wordt verschillend gedacht. De verdere uitbreiding van de NAVO stuit op groot verzet van Rusland. Na de Russische annexatie van de Krim en het voor ons zo pijnlijke drama rond MH17 zijn er wederzijdse sancties opgelegd. Toch kunnen Rusland en het Westen niet zonder elkaar. Ondanks alle problemen en tegenstellingen zijn er gedeelde belangen tussen het Westen en Rusland. Spreker Ron Keller, als voormalig ambassadeur in Moskou ervaringsdeskundige, gaat hier in zijn lezing nader op in.

Over de spreker
Nadat Ron Keller ambassadeur in Kiev was, was hij van 2009 tot 2013 ambassadeur in Moskou. Daarna was hij ambassadeur in Ankara en Peking.

Locatie: Van der Leeuwzaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen
Datum/Tijd: donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

Graag vooraf aanmelden via g.w.m.stoeten@rug.nl

22 februari Filmavond 'How I ended this summer'

Film 'How I ended this summer' van regisseur Alexej Popogrebski

De film 'How I ended this summer' ('Как я провел этим летом') is een film van regisseur Alexej Popogrebski uit 2010. De film gaat over de jonge Pavel die op een klein eiland in de Noordelijke IJszee samen met Sergej, ervaren meteorloog, een weerstation beheert. Ze zijn drie maanden met elkaar opgescheept, maar Sergej laat blijken, dat Pavel niet welkom is. Toch leren ze elkaar beter kennen. Als Sergej op een dag gaat vissen, krijgt Pavel vreselijk nieuws over Sergejs gezin. Hij is bang voor diens reactie en probeert dit zo lang mogelijk verborgen te houden voor Sergej.
Deze film heeft meerdere internationale filmprijzen gewonnen en heeft veel positieve recensies gekregen. Popogrebski creëerde in deze film een intensief beeld van isolement, wantrouwen en paranoia in een extreme omgeving.

Locatie: Tammeszaal (voorheen Collegezaal) vierde verdieping Universiteitsbibliotheek Broerstraat 5, 9712 CP Groningen
Datum/Tijd: VRIJDAG 22 februari 2019, 20.00 uur
Entree: gratis
Voertaal: Russisch, met Engelse ondertiteling

Graag vooraf aanmelden via g.w.m.stoeten@rug.nl

Russische taal voor kinderen

 

Уважаемые родители!

 Новый учебный год 2018-2019

ВРусском центре русский язык ждет детей

 от 4 лет до 13 и старше.

 

Детский центр «Дружба»рад встретить учеников, которые желают изучать русский язык, литературу, культуру России.

Занятия по субботам:

1 группа — 10.4512.45

2 группа — 13.00 — 15.00

 

Приглашаем всех желающих по адресу:

Universiteitsbibliotheek Groningen (2e verdieping)

Centre for Russian Studies
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Дополнительная информация: nurussischleren@gmail.com или 0644528305.

 

 Geachte ouders

 Schooljaar 2018-2019

  In het Russische Centrum verwacht de Russische taal

 kinderen vanaf 4 tot 13 en ouder.

 Kindercentrum “Vriendschap”is blij om de leerlingen te ontmoeten die de Russische taal, literatuur en cultuur van Rusland willen leren.

 Alle lessen zullen op zaterdag worden gehouden:

1 groep 10.4512.45

2 groep 13.00 – 15.00

 

We nodigen iedereen die interesse heeft uit op het volgende adres:

Universiteitsbibliotheek Groningen (2e verdieping)

Centre for Russian Studies
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Voor verdere informatie : nurussischleren@gmail.com of 0644528305.

 

22 november 2018: Lezing Russische regisseurs Andrej Zvjagintsev en Aleksej German: een dubbelportret van de Russische art-house cinema onder Vladimir Poetin

Andrej Zvjagintsev (1964) geldt als een van Ruslands meest toonaangevende regisseurs, een echte “auteur” die met spraakmakende films zoals The Return (2003), Leviathan (2014) en Loveless  (2017) ook in het Westen naam heeft gemaakt. Aleksej German Jr. (1976) is bij ons minder bekend. Zijn films zijn impressionistisch, lijken geen politieke stellingname te bevatten en veronderstellen een hoge mate van bekendheid met Ruslands culturele en intellectuele geschiedenis. Zijn publiek vindt hij vooral in Rusland zelf. Juist omdat Zvjagintsev meer “westers” georiënteerd lijkt en German meer “oosters”, kan een vergelijking van hun beider oeuvre verhelderend werken. Wat hebben deze art-house regisseurs over Rusland te melden en, meer in het bijzonder, over de staat van de serieuze film in een land waarin de autoriteiten zich weer intensief met deze kunstvorm zijn gaan bemoeien?


Over de spreker
Otto Boele, doceert Russische literatuur en film aan de universiteit van Leiden. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften zoals The New Literary Observer, Russian Literature en de Soviet and Post-Soviet Review. Voor het filmmuseum in Amsterdam, het Leidse Filmfestival en HOVO Utrecht heeft hij meerdere filmcursussen verzorgd. Hij is editor van Kinokultura (New Russian Cinema) en lid van de editorial board van Studies in Russian and Soviet Cinema.

Locatie: Centre for Russian Studies, Universiteitsbibliotheek, tweede verdieping, Broerstraat4, 9712 CP Groningen
Datum/Tijd: donderdag 22 november 2018 om 20.00 uur
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

Graag vooraf aanmelden via g.w.m.stoeten@rug.nl

18 oktober 2018: Lezing over Russische dichteres Nika Toerbina

Hannah van Binsbergen en Lennard van Uffelen vertellen samen het bijzondere en tragische levensverhaal van het Russische wonderkind Nika Toerbina (1974-2002). Op negenjarige leeftijd debuteerde zij met de bundel Schetsblad, die haar op slag bekend maakte in de Sovjet-Unie en ver daarbuiten. Samen met Jevgenij Jevtoesjenko trok zij als jong kind volle stadions met haar gedichten, maar na deze vroege roem bleek het dal diep. Ze stopte met het schrijven van gedichten en zeker na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd het steeds moeilijker voor haar om te overleven. Ze richtte zich op een carrière als actrice, maar stuitte ook hier op hindernissen. Haar bijzondere karakter en dichtersfaam brachten uiteenlopende mensen met goede en kwade bedoelingen op haar pad. In 2002 stierf Nika toen ze uit een raam op de Moskouse Koetoezovprospekt viel.

 

Dichteres Hannah van Binsbergen en vertaler Lennard van Uffelen gingen op het spoor van Nika op onderzoek in Moskou. Hun fascinatie voor de jonge dichteres leidde tot een hoorspel voor de VPRO en een bundel met gedichten van Hannah en van Nika in Lennards vertaling. Hannah draagt gedichten voor en vertelt over wat Nika voor haar betekent. Vertaler en slavist Lennard van Uffelen schetst het leven en het dichtwerk van Nika en plaatst deze in het kader van de geschiedenis van Rusland en de Russische poëzie.

 

 

Over de sprekers

Hannah van Binsbergen (1993) is dichter. Zij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar debuutbundel Kwaad gesternte won zij in 2017 de VSB-poëzieprijs. Op dit moment werkt ze aan een roman.

 

Lennard van Uffelen (1994) is slavist. Hij vertaalt voornamelijk poëzie uit het Russisch, Pools en Oekraïens. Zijn vertalingen verschenen onder andere in de boeken Hannah & Nika en Poetins rechtbank.

 

Locatie: Centre for Russian Studies, Universiteitsbibliotheek, tweede verdieping, Broerstraat4, 9712 CP Groningen
Datum/Tijd: donderdag 18 oktober 2018 om 20.00-22.00 uur
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

Graag vooraf aanmelden via g.w.m.stoeten@rug.nl

Symposium "Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst" in Drents Archief, 16 april 2018

Maandag 16 april 2018, 13.00-17.00 uur  zal in het Drents Archief een symposium "Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst" plaatsvinden.

In de onlangs verschenen biografie ‘De voorzienigheid regeert! Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst’ schetst Hans van Koningsbrugge het leven van zeeheld Louis van Heiden (1772-1850). Tijdens dit symposium wordt het boeiende levensverhaal van Van Heiden in een breder perspectief geplaatst.  

Hoe groeide Louis op als telg van een adellijke Drentse familie?
Waarom kozen Nederlanders voor een carrière in vreemde zeedienst en hoe verging het ze daar?
En hoe functioneerde de Nederlandse gemeenschap in Sint-Petersburg aan het begin van de negentiende eeuw? 
Tot slot volgt een algemeen overzicht van het leven van Van Heiden.  

Entree is gratis; 
Locatie: Drents Archief, Brink 4, entree Museumlaantje, 9401 HS, Assen

Aanmelding kan vóór 10 april via info@drentsarchief.nl of  0592 313523.
Let op! Er is slechts een beperkt aantal plaatsen in de zaal beschikbaar!

Voor meer informatie en het programma van het symposium verwijs ik u naar DE UITNODIGING.

Publicatie twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno

Twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno zijn verschenen. De reeks voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijk-culturele kwesties, alsook publicaties over specifiek actoren, thema’s en beleidsprocessen.


De twee nieuw verschenen boeken zijn:
1.Een raadsel ontrafeld? Ruslands Verleden, Heden en Toekomst
Onder redactie van: Jolke Balt, Rienk-Jan Benedictus, Hans van Koningsbrugge, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Marit de Lange en Gerrit-Jan Smit.
Het raadsel dat Rusland heet en zijn belangen staan centraal in Een raadsel ontrafeld? Ruslands verleden, heden en toekomst. Er is gekozen voor een thematische opbouw. Het eerste thema ‘Revolutie’ stelt de verschillende reacties van bevolking en belangengroepen op het handelen dan wel wegvallen van de overheid centraal. Het tweede thema ‘Gas’ stelt de geopolitieke constellatie rondom de energiezekerheid van de Europese Unie centraal. Het derde thema behandelt een van de belangrijkste probleemgebieden in het kruitvat dat de Kaukasus heet: Tsjetsjenië. Het laatste thema ‘Rusland in de Wereld’ behandelt vraagstukken die ingaan op de positie van Rusland in de internationale politiek in de 21ste eeuw.


2.Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost Europa, Speelbal der Staten?
Onder redactie van: Sipke de Hoop, Sierd-Jan Jongsma en Frank Mulder
In Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost-Europa speelbal der staten? wordt het spanningsveld tussen de geopolitieke belangen van grote mogendheden, de uitwerking die hun beleid heeft op de Oost-Europese regio en de reacties uit de regio vanuit historisch perspectief beschreven. De studie gaat over de positie, visie, belangen en invloed van de grote mogendheden. Tegelijk speelt echter steeds de vraag of de Oost-Europese regio in heden en verleden vooral of slechts lijdend voorwerp is geweest. Hebben opstandelingen, nationalisten, bevolkingsgroepen en regeringen ook niet hun eigen rol gehad op het (strijd)toneel? Waren zij steeds slachtoffer van hetgeen aan de conferentietafels in Londen, Berlijn, Parijs, Moskou en Washington werd bedisseld of slaagden zij er tijdens de voortdurende strijd tussen de grote mogendheden in hun eigen doelen na te jagen, misschien het eigen grondgebied te vergroten, wellicht ten koste van een andere staat?


                                    


Severnoe Okno 2                                           Severnoe Okno 3
ISBN: 9789081956857                                     ISBN: 978-90-819568-4-0
Aantal bladzijden: 306                                    Aantal bladzijden: 607
Prijs: €17,50                                                 Prijs: €20,00


De boeken zijn te koop via de webshop van het Nederland-Rusland centrum:  http://www.nrce.nl/nl/nieuws/publicatie-twee-nieuwe-boeken-de-reeks-severnoe-okno

Prof. dr. Hans van Koningsbrugge ontvangt RusPrix Award 2013

Prof.dr. Hans van Koningsbrugge, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies aan de RUG, ontving op 7 juni 2013 de Special RusPrix Award 2013 voor zijn bijzondere bijdrage aan de ondersteuning van de Russische economische en historische betrekkingen in Nederland. De prijs wordt uitgegeven door de ‘Russkiy Mir’ Foundation tijdens een high level gala in het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee.Annette van Koningsbrugge, neemt namens Hans van Koningsbrugge de Special RusPrix Award 2013 in ontvangst.

Nederland-Ruslandcentrum in het Dagblad van het Noorden: De Russen komen!
De Russen komen!


Door Esther van der Meer
Weekend; Blz. 14


REPORTAGE RUSLAND


Als in Moskou morgen om middernacht het Russisch Nieuwjaar begint, start om 21 uur onze tijd officieel het Noord-Nederland Ruslandjaar 2013. Een jaar bol van de activiteiten met een Russisch tintje. De Groningse hoogleraar Hans van Koningbrugge over de eeuwenoude banden tussen ons en de Russen.


Rusland. Het land van Tsjechov, Tolstoj, Rachmaninov, Tsjaikovski, Diaghilev, Repin. Ronkende namen, geen wonder dat Nederland groots uitpakt met het Nederland Ruslandjaar. Ook Noord-Nederland blaast stevig in de bus, met een lange lijst van culturele, economische en wetenschappelijke activiteiten. Maar wat hebben die Russen eigenlijk met ons?


Meer dan je denkt, zegt Hans van Koningsbrugge, sinds 1 september bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland. "Er is te veel om op te noemen. Om te beginnen natuurlijk gas. Het Noorden heeft verder vriendschapsbanden met Moermansk, Kaliningrad en Lenoblast, de provincie waar Sint Petersburg in ligt. De Groninger universiteit heeft twee Russische centra: het Nederland-Rusland centrum en het centrum voor Rusland studies, en werkt nauw samen met het innovatiecentrum Skolkovo bij Moskou. En zo kan ik nog wel even doorgaan."


Ook historisch gaan Rusland en Noord-Nederland ver terug. Sterker nog, het alleroudste bekende document over banden tussen onze twee landen, stammend uit de dertiende eeuw, is een overeenkomst tussen een Russische grootvorst en twee Nederlandse kooplui. Waar die vandaan kwamen? Uit Groningen.


Koningsbrugge: "Nadat Rusland in 1240 onder de voet werd gelopen door de Mongolen is er eeuwenlang nauwelijks contact geweest. Totdat een Engelsman Rusland in de zestiende eeuw herontdekte. Hij tekende alle vooroordelen op over Russen die nu nog gelden: dat ze bijgelovig zijn, drankzuchtig en lui. Maar hij beschreef ook dat de edelen in Moskou van gouden borden aten en dat de vorst op een ivoren troon zat. Nou, daar gingen de Engelsen op af, en de Nederlanders volgden in hun kielzog."


De eerste diplomatieke betrekkingen tussen onze twee landen zijn dit jaar precies 400 jaar oud. "Dat is een mooi verhaal. De eerste Romanov tsaar Michael zat net op zijn troon, maar nog wankel. Hij zond daarom gezanten uit, om bondgenootschappen af te sluiten en vooral om geld en wapens te regelen. Op weg naar Parijs deden die afgevaardigden ook de Staten Generaal aan, hoewel de Republiek nog niet erkend was. Dat werd meteen een rel: een nieuwe monarchie die met rebellen praatte. Bij thuiskomst in Moskou hebben die gezanten flink op hun lazer gehad."


Ondanks de roerige start, leverden die eerste contacten wel wat op: rond 1650-1660 domineerde Nederland de Russische markt. Koningsbrugge: "We zijn de grondleggers van het Russische postwezen en hadden een dikke vinger in de pap bij de wapenindustrie." Met Peter de Grote kreeg Rusland zelfs een Hollandofiel op de troon. "Maar de Staten Generaal waren minder blij met hem. Ze vonden hem een Moskovische barbaar van wie het toch eigenlijk beter zou zijn als hij het tijdige met het eeuwige zou verwisselen."


Toch waren de verhoudingen over het algemeen goed. "De handelsgeest van de Nederlanders sloot goed aan bij de Russen. Nederland heeft Rusland altijd bijgestaan op het gebied van innovatie, vanaf de zeventiende eeuw en na de val van het communisme opnieuw."


En daar komt Noord-Nederland weer om de hoek kijken. "Wij zijn goed op het gebied van energie, landbouw en innovatie. Daar liggen mooie kansen. Wij zijn in crisis, maar in Rusland is de economische groei er nog niet uit."


Een greep uit de activiteiten:


t/m 9 juni: De Sovjet Mythe, sociaal realisme 1932-1960 in het Drents Museum in Assen.


13