Uitnodiging opening Russisch Kwartet 4x Nederland-Rusland

Het Universiteitsmuseum Groningen & het Nederland-Rusland Centrum nodigen u hierbij uit tot het bijwonen van de opening van de tentoonstelling: Russisch kwartet 4 x Nederland-Rusland woensdag 8 mei om 16.45 uur in de Bruinszaal in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.


De opening zal om 16.45 uur in de Bruinszaal worden verricht door Prof. Dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het college van Bestuur van de RUG. Aansluitend zal - na een korte wandeling - in het Universiteits museum de tentoonstelling kunnen worden bezichtigd. Russisch kwartet bestaat uit vier deelexposities, die elk vanuit een andere invalshoek de relatie tussen Nederland en Rusland belichten:


Reizen: De tocht van St.Petersburg naar Moskou door Nederlandse ogen;


Wetenschap: Russische wetenschappers en hun Groninger tegenvoeters;


Cartografie: Rusland in kaart gebracht door Nederlandse cartografen;


Geschiedenis: Naar Nederland verstuurde ansichten van het oude Rusland


Uitnodiging (PDF_NL)


Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.