Zweedse geschiedenis en economie door de eeuwen heen - In het licht van 400 jaar Nederlands-Zweedse diplomatieke contacten

Zweden heeft in Nederland een bijzondere klank. Het land met prachtige natuur geldt als modern, sociaal en vooruitstrevend. Hoe is dit zo ontstaan? Deze cursus gaat over de ontwikkeling van Zweden sinds de vroege middeleeuwen tot nu toe, waarbij het accent ligt op geschiedenis, cultuur en economie.

Zweden, een gebied dat van oudsher wordt verbonden met de rooftochten van de Vikingen, een woest landschap en de middernachtzon. Onderwerpen waar we in de afgelopen decennia de geschiedenis van de filosofie, het Zweedse welvaartsmodel, het emancipatorische gehalte van de samenleving, de kwaliteit van de Zweedse misdaadromans en IKEA als onderdeel van de Europese cultuur aan toe kunnen voegen. Het zijn maar een paar voorbeelden, waarmee een tipje van de sluier is opgelicht. Want waren die vikingen eigenlijk zulke vernielers, of moeten we hen eerder zien als vernieuwers? Hoe zagen hun vroege landswetten eruit, hoe was de opbouw van hun samenleving? Wat is de Unie van Kalmar en welke gevolgen kreeg deze voor het Scandinavische gebied? Welke verband er is tussen het Zweedse koningshuis en een maarschalk uit het leger van Napoleon? Wie zijn de Samen en hoe houdt dit oervolk zich staande in de moderne tijd? Welke rol speelden de Zweedse koningen Gustaaf-Adolf en Karel X in de Zweedse gouden eeuw en hoe ging dit alles verloren? Wat weten we van de Scandinavische poolreizigers? Op deze en vele andere vragen zal op een luchtige manier worden ingegaan in deze collegereeks. Hoe heeft Zweden zich politiek, economisch en cultureel ontwikkeld en wat is de relatie tot andere landen die samen het cultuurgebied Scandinavië vormen? De geschiedenis van Zweden zal chronologisch worden behandeld vanaf de tijd van de Vikingen tot heden; aan de hand van een aantal thema's zal op verschillende aspecten van die samenleving nader worden ingegaan. Thema's zijn o.a. de Vikingen, de Samen, Zweden en de EU, het onderwijsstelsel, de (toegepaste) kunst. 

Startdatum en tijd: 

donderdag, 23 januari 2014 - 2:00pm

Vervolgdata: 

donderdag, 30 januari 2014 - 2:00pm

Locatie: 

De Collegezaal van de Universiteitsbibliotheek, 4de verdieping, Broerstraat 4, 9712 CP, Groningen

Cursusvorm: 

10 colleges

Prijs: 

€ 192,00