Cursusaabod najaar 2014

1914 – 1918: De onbekende oorlog

De Eerste Wereldoorlog is in Nederland een vrij onbekend onderdeel van de twintigste eeuw, en dat terwijl de Eerste Wereldoorlog een van de meest bepalende gebeurtenissen van die eeuw is geweest. Deze cursus behandelt de Eerste Wereldoorlog in al zijn facetten: van oorzaken en aanleidingen, de nieuwe moderne manier van oorlogsvoering tot de langetermijngevolgen van de oorlog.

Data: 10 colleges, donderdag 25 september t/m 4 december (16 oktober vervalt) 11:00-13:00
Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA

Meer informatie over deze cursus vindt u in de cursusfolder of op de website.

De Habsburgers: van Hausmacht tot Europese eenwording

De Habsburgers zijn ontegenzeggelijk het meest invloedrijke en verreweg het meest belangrijke Europese vorstenhuis geweest. Toch zijn zij heden ten dage niet meer terug te vinden op de kaart van Europa. Hoe heeft deze familie kunnen uitgroeien tot een van de machtigste van Europa en hoe kan het dat er nu weinig meer van deze familiemacht over is?
 

Data: 10 colleges, donderdag 25 september t/m 4 december (16 oktober vervalt) 14:00-16:00
Docent: prof. dr. Hans van Koningsbrugge

Meer informatie over deze cursus vindt u in de cursusfolder of op de website.

Het IJzeren Gordijn: Hoe Stalin het Oostblok smeedde

De Koude Oorlog overheerste de tweede helft van de twintigste eeuw. De kern van het conflict waren de ideologische twisten tussen het kapitalistische westen en het communistische oosten. Het communistische oosten was de creatie van Jozef Stalin. In deze cursus staat de creatie van het Oostblok centraal: hoe heeft Stalin van een zeer veelzijdige regio een sterk totalitaristisch blok kunnen smeden?

Data: 5 colleges 1 oktober  t/m 12 november (geen college op 15 & 22 oktober) 19:30 - 21:30 incl. 15 minuten pauze
Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA

Meer informatie over deze cursus vindt u in de cursusfolder of op de website.