Het einde van een imperium: de implosie van de Sovjet-Unie

Het einde van een imperium: de implosie van de Sovjet-Unie - Van goedwillende bedoelingen met catastrofale gevolgen

 Het einde van de Sovjet-Unie (1991) markeert het einde van de Koude Oorlog. De val van de Muur staat in het geheugen van velen gegrift. Wie kent niet Michaïl Sergeevitsj Gorbatsjov? Vraag is echter hoe het zover heeft kunnen komen. Waardoor implodeerde deze Supermogendheid? En wat is de relevantie van die gebeurtenissen in het heden?

De situatie in het Rusland van vandaag de dag laat zien dat hervormingen in Rusland hard nodig zijn: de economie functioneert niet en het land gaat gebukt onder een corrupte elite van heersers die meer oog hebben voor hun eigen belangen dan voor die van de gewone Rus. De laatste keer dat geprobeerd werd in Rusland grote hervormingen door te voeren, resulteerde dat echter in niets minder dan het einde van de Sovjet-Unie. Dat einde van de Sovjet-Unie houdt nu nog steeds de gemoederen bezig: de huidige Russische president Vladimir Poetin omschreef het als de historisch grootste Russische ramp in de 20ste eeuw.

 Het wordt ook veelvuldig gebruikt als argument in politieke conflicten. Daarom is een nadere bestudering van de val van de Sovjet-Unie onontbeerlijk. In de literatuur zijn veel verklaringen gegeven voor de Sovjetineenstorting. Er zijn echter in de periode 1985-1991 zoveel belangrijke gebeurtenissen geweest dat het zicht op dieper liggende oorzaken vaak moeilijk is. In deze collegecyclus zullen de oorzaken van het einde van de Rode Droom nadrukkelijk worden geanalyseerd. Waarom was het Sovjetbestel inherent zwak? Iedere Sovjet – maar ook Russische – hervormer heeft in essentie hetzelfde geprobeerd, namelijk de Russische samenleving dynamiseren zonder het politieke bestel ingrijpend te willen veranderen. Waarom paste Gorbatsjov in deze traditie en waarom mislukten zijn plannen? Uiteraard kan deze thematiek niet besproken worden zonder uitgebreid stil te staan bij de Sovjeteconomie en bij de buitenlandse politiek. Wat is bijvoorbeeld de invloed geweest van de vriendschap tussen Reagan en Gorbatsjov én het heersende onbehagen binnen de Sovjetelite? Het doel van deze cursus is de mozaïek van goede bedoelingen, hervormingen én mislukkingen in kaart te brengen die uiteindelijk hebben geleid tot de implosie van 1991.

Docent:

Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge

Data:

10 colleges, 26 januari t/m 6 april 2017 (23 februari vervalt i.v.m. voorjaarsvakantie) 14.15u- 16.00u

Kosten:

 € 215,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

 € 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Inschrijving is mogelijk via het inschrijvingsformulier op de website.

 

Startdatum en tijd: 

donderdag, 26 januari 2017 - 2:15pm

Vervolgdata: 

donderdag, 2 februari 2017 - 2:15pm